เอสเตท ที่แนะนำ

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

Very stylish 2 + 1 Townhouse… การขาย
€275,000

Very stylish 2 + 1 Townhouse…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 114 m2
3
3

รายละเอียด

3 bedroom villa with… การขาย
€395,000

3 bedroom villa with…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 115 m2
3
3

รายละเอียด

Welcome

Why Choose Us

Buying a property abroad is a big decision and a dream come true. At Diamond Properties Algarve we want to be part of your next chapter, you can rest assured you will be dealing with a reputable estate agent.

We have been established over 20 years and are an independent small family business. We are very experienced in dealing with expats and we are professionally qualified with a fully registered & insured company. Diamond Properties Algarve are fully licensed (AMI 13405) and our knowledge of the local property market is next to none. We operate from a traditional shop in the quaint village of Boliqueime We are a family run, independent company so our service to you is very personal.

Each and every client looking to sell their property as well as each customer looking to buy, is truly valued and are important to us. We know the help you need, and the level of trust you are putting in us with one of your most important financial investments.

With 20 years in the industry, we have a wealth of knowledge and contacts including Building Surveyors, Lawyers, Mortgage Lenders, Banks, International Removers, Insurers, Builders, Plumbers, Electricians, Decorators, and everything and everybody you will need to run your home in the Algarve.

Should you want someone trustworthy to run your property for you, we can do that for you too with your own personal assistant through our Property Management Service.

We also support you through the social and emotional side of moving country and moving home, as we have done for so many before you, here we sell properties and make friends.

Add a sparkle to your property search and register with us to find your jewel in the sunny Algarve with Diamond Properties Algarve!

 เอสเตท เมื่อเร็ว ๆ นี้

Pretty Renovated 2 Bedroom… การขาย
€230,000

Pretty Renovated 2 Bedroom…

Loule,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 78 m2
3
2

รายละเอียด

Stunning Sea View Roof… การขาย
€150,000

Stunning Sea View Roof…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 33 m2
2
1

รายละเอียด

Country Villa 3 Bedrooms,… การขาย
€230,000

Country Villa 3 Bedrooms,…

Albufeira,Paderne,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 275 m2
3
3

รายละเอียด

Near the Beach! Two… การขาย
€300,000

Near the Beach! Two…

Albufeira,Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 180 m2
2
2

รายละเอียด

3 Bedroom Villa with… การขาย
€375,000

3 Bedroom Villa with…

Albufeira,Ferreira Albufeira,Portugal

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 187 m2
2
3

รายละเอียด

3 Bed Country Villa… การขาย
€295,000

3 Bed Country Villa…

Boliqueime,Boliqueime,Portugal

ชนิด: วิลล่า
พื้นที่: 150 m2
4
3

รายละเอียด

 เอสเตท ยอดนิยม

Charming Portuguese… การขาย
Charming Portuguese…
Paderne,Algarve,Portugal
€380,000
Brand New 4 Bedroom… การขาย
Brand New 4 Bedroom…
Parragil,loule,Portugal
€325,000
Stunning Sea view 4… การขาย
Stunning Sea view 4…
Loulé,Algarve,Portugal
€598,500
3 Bedroom Apartment… การขาย
3 Bedroom Apartment…
Vilamoura,Algarve,Portugal
€340,000
New to the Market. This… การขาย
New to the Market. This…
Loulé,Algarve,Portugal
€400,000

 ตัวแทน

 เครื่องคิดเลข สินเชื่อที่อยู่อาศัย

  
Top https://business.google.com/dashboard/l/14952464875560561542